Viestinnällinen kasvustrategia - Suuntaus

Viestinnällinen kasvustrategia


Autamme yrityksen johtoa sekä omistajia kiteyttämään liiketoimintastrategian ymmärrettäväksi, innostavaksi, toiminnalliseksi ja kasvua luovaksi.

Viestinnällinen strategia on asiakas–, missio ja kasvulähtöinen. Tärkeintä ei ole ”mitä”, vaan ”miksi & kenelle”.

Sijoittajan on helppo ymmärtää yritys, jonka tulevaisuutta ohjaa missio. Asiakkaan ja työntekijän puolestaan on helppo samaistua yritysbrändiin, jonka olemassaolo perustuu innostavaan ja helposti samaistuttavaan missioon.

Olemme tukemassa strategiatyötä suuntaamalla yritystä tulevaisuuden aukaisemiin kasvumahdollisuuksiin, asiakkaan odotusten sekä tarpeiden tulkitsemiseen, uusien asiakassegmenttien löytämiseen, tarjoaman kehittämiseen, uudenlaisten jakeluteiden ja markkinointikanavien synnyttämiseen. Tuloksellinen kasvu ohjaa koko prosessia. Uusi strategia on hyödytön dokumentti, ellei sitä saada kukkimaan organisaatiota ohjaavaksi kulttuuriksi ja käytännön toiminnaksi.

Asiakaslähtöinen liiketoimintastrategia rakentuu asiakasymmärryksen ja uudenlaisen asiakassegmentoinnin perustalle. Asiakassegmentointi kuvaa eläviä ihmisiä ja organisaatioita. Näiden mallintamiseen käytetään perinteiseen sosiodemokratian sekä ostohistorian sijaan asiakkaan motiiveja, arvoja, käyttäytymistä, preferenssejä, omaksumis- ja ostoprosesseja sekä suosittelumalleja tulkitsevia työkaluja.

Mission, asiakasymmärryksen ja uuden kasvun lähteiden pohjalta voidaan suunnittella uusia tuotteita, palveluita sekä markkinointia. Viestinnällisen kasvustrategian pohjalta määrittelemään brändi ja valmenentaan organisaatio toteuttamaan uutta strategiaa.

Strategiaviestintä kulminoituu dramatisointiin ja testaukseen. Keinoina voivat olla tarina, asiakas- tai brändilupaus, strategiakirja, visuaalinen ilme, verkkopalveluiden sisältösuunnitelma, mainonnan konsepti kaikkiin käytössä oleviin kanaviin. Näitä kaikkia on syytä testata henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Lopputuloksena on totaalinen lanseeraus, niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Haluan yritykseni liiketoimintastrategian ymmärrettäväksi, innostavaksi ja kasvua luovaksi.

Elämää on myös kotipesän ulkopuolella: