Sisältöohjattu myynti

Sisältöohjattu myynti


Sisältöohjattu myynti on sisältöjen avulla tapahtuvaa myyntiä. Nykyisin muodikkaasti käytetty ”sisältömarkkinointi” on jokseenkin pölhö käsite. Sisällöillä on markkinoitu aina ja valitettavan moni ymmärtää käsitteen vain sisältöjen markkinointina – ei myyntiä tuottavana markkinointina.

Kiinnostavien sisältöjen tulee ohjata markkinointia ja viestintää. Tämän pohjalta kartoitetaan nykyiset ja tarpeelliset sisältötyypit joille määritetään editointi- sekä tuotantotarpeet. Lopputuloksena uusia, kiinnostavia ja myyntiä rakentavia sisältömuotoja.

Otamme kaikki kanavat käyttöön – sisältöjen tehokas hyödyntäminen tapahtuu muokkaamalla ja jakelemalla kiinnostavia, laadukkaita myyntiä ohjaavia sisältöjä kaikissa merkittävissä kanavissa.

Toisin kuin aikaisemmin, sisällöt ja kanavat ohjaavat kohdennusta. Tutkimme, mitkä kanavat ja sisältömuodot kohdentuvat tavoittelemaamme kohderyhmään. Tässä tapauksessa kohderyhmän voisi myös korvata ”vaikuttajaryhmä” ja ”vaikutusryhmä” -termeillä. Koska sisältöohjatussa myynnissä hyödynnetään suosittelua ja mielipidejohtajien ohjausta on syytä kohdentaa viestintä ja markkinointi ensin vaikuttajiin. Vaikuttajia ovat mm. bloggaajat, toimittajat, sosiaaliset verkostot ja muut mielipidevaikuttajat joiden avulla voimme vaikuttaa ostajaan – lopullisen vaikutusryhmän.

Sisältöohjattua myyntiä toteuttaa tulosohjattu markkinointi


Onnistuneen markkinoinnin näkökulmasta on tärkeää ymmärtää digitaalisen elämäntavan mukainen omaksumis- ja ostopolku sekä kuinka sitä tehostetaan. Parempi asiakaskokemus ohjaa markkinointia, ei pelkkä datan analysointi tai robottimainen konversioiden optimoiminen. Digitaalisen kampanjoinnin tulee parhaimmillaan olla enemmän palvelua kuin markkinointia, sillä oikea-aikainen, tarkkaan kohdennettu ja asiakkaan motiiveja ymmärtävä viesti tuntuu helpottavalta, ei ahdistavalta.

Haluan lisätä yritykseni myyntiä sisältöohjatusti

Elämää on myös kotipesän ulkopuolella: